woensdag 3 juli 2019

Laatste schoolweek

De laatste week van school hebben we niet veel meer gedaan buiten: verjaardagen vieren, zingen, zingen en nog eens zingen en poetsen!!!