woensdag 5 december 2018

Thema VERKEER

Na de herfstvakantie startte de FLUO actie!
Ideaal voor ons om een weekje rond het thema verkeer te werken!!!


We schilderden met fluoverf een fluovest voor Jules.
We schilderden met auto's die we eerst door verf reden en dan op ons papier.
We zochten de juiste schaduwen bij elkaar van verschillende voertuigen.
We kleefden een zebrapad.We deden allemaal onze fluovestjes aan en verstopten ons in een 'donkere' gang voor fluo-er-over-dag!We volgden met onze vinger de weg.